Studievejledning for alle

Studievejledningen varetages af uddannede studievejledere i et nyt lokale i umiddelbar tilknytning til fællesarealerne. Vejledningen har tre hovedformål:

- Indslusning: Overgangen fra folkeskolen er vigtig og studievejlederne støtter gennem samtaler og undervisning i studieteknik og klasserumskultur mm.

- Fastholdelse: Elever kan tabe tråden og komme bagud. Studievejlederne afholder personlige samtaler med elever, som forsømmer, og vejleder dem tilbage på sporet. Ved længerevarende sygdom mv. aftales individuelle løsninger.

- Overgang til videregående uddannelse: Studievalg Sjælland informerer om uddannelsesmuligheder og støtter i samarbejde med studievejlederne eleverne i deres valg.