Læsescreening og læsevejledning

I efteråret 2010 foretages en screening af alle førsteårselevers læse- og skrivefærdigheder. Testen, der er den samme for alle elever, foretages af den enkelte klasses dansklærer og rettes af en læsevejleder.

Elever, der efter screeningen vurderes at være ordblinde, tilbydes en ordblindetest. Til ordblinde elever søges om ”it-rygsække” og undervisning i brugen heraf, sideløbende med særlig ordblindeundervisning på gymnasiet. For elever, som ikke er ordblinde men viser sig at være svage læsere, opretter skolen særlige tilbud.