En elev, som vurderes at have for meget fravær, indkaldes til samtale hos sin studievejleder, og der træffes aftaler om at indhente det forsømte.

Hvis dette ikke har effekt, indkaldes eleven til samtale med årgangsinspektor, som giver eleven en skriftlig advarsel. Denne kombineres med en aftale – en morgenkontrakt – om indskrivning og udskrivning på kontoret hver dag i en 14 dages periode. Kontrakten er et tydeligt signal, der hjælper eleven til at få struktur og rammer for dagen, og dette kan i nogle tilfælde få eleven til at engagere sig mere i skolen. Hvis eleven er forhindret i fremmøde, skal der ringes til kontoret og angives fraværsårsag.