Du er her: » Skolens liv » Rektors Blog

Velkommen til Rektors Blog på Køge Gymnasium

Rektors Blog er en orientering om, hvad der foregår på Køge Gymnasium set fra mit perspektiv. Jeg håber, at både ansøgere og ansatte, elever og forældre, skoler og andre institutioner har lyst til at følge med i, hvad vi  foretager os, og hvordan vi tager os af de udfordringer, som måtte komme. Hvis I har spørgsmål og kommentarer til de forskellige indlæg, er I velkomne til at skrive på min mail kgps@kggym.dk.

 

Tak til alle som læser med!

Mange hilsner 

Peter Schiødt

RektorRejsebrev fra Indien

LÆS OM PETERS TUR TIL INDIEN HER

Rejsebrev Indien.pdfKøge-studenter læser videre

 

Elever med studenter- eller hf-eksamen fra Køge Gymnasium fortsætter i stort tal på de videregående uddannelser. Det viser tal fra Studievalg Sjælland, der vejleder afgangsklasserne på gymnasiet og følger deres ansøgninger til videre studier.

 

”Studentereksamen og HF er almen dannende og studieforberedende ungdomsuddannelser, og vi er glade for, at så mange af vores elever vælger at læse videre bagefter”, udtaler rektor Peter Schiødt.


Mange tager et sabbatår

 

Sidste år blev 212 tidligere elever fra Køge Gymnasium optaget på videregående uddannelser. Nogle kom lige fra gymnasiet, mens andre havde ventet et år eller to. ”Begge dele kan være fornuftigt”, siger Peter Schiødt, og fortsætter: ”Nogle af de unge ved nøjagtig, hvad de vil være, mens andre har brug for at prøve sig af med et ophold på en højskole eller en rejse i udlandet. Tal fra universiteterne viser, at studenter med et eller to sabbatår i bagagen er blandt de bedste til at gennemføre på normeret tid. Så der er ingen grund til bekymring – så længe det ikke varer mere end et år eller to”.

 

Opgørelsen fra Studievalg Sjælland giver et øjebliksbillede af søgemønstrene i 2012. 61 elever fra årgang 2012, er gået direkte videre, svarende til omkring en tredjedel af sidste års studenter. 94 elever fra årgang 2011 har ventet et år, og 80 elever fra årgang 2010 har ventet to år. Kun ganske få har ventet mere end tre år, før de søgte videre.
Hvor søger de hen?

 

Studentereksamen og HF har forskellig uddannelsesprofil, og søgemønstrene bagefter afspejler forskellene. 60 % af de optagne med studentereksamen fra Køge Gymnasium valgte et universitetsstudie, mens 33 % søgte ind på en professionshøjskole med uddannelse til lærer, sygeplejerske eller socialrådgiver. Omvendt valgte 58 % af HF’erne fra Køge en uddannelse som professionsbachelor, mens 34 % søgte ind på universiteterne. For begge uddannelser valgte 7-8 % af de optagne en kortere erhvervsuddannelse.  

 

Listen over de søgte uddannelser er lang, og Køge-eleverne fordeler sig over det ganske land.

Topscoreren er Københavns Universitet, hvilket er nærliggende af geografiske grunde, men det er for de fleste studier også her, man har de højeste adgangskrav. På Københavns Universitet valgte Køge-eleverne især jura og fysik, og blandt professionsuddannelserne er uddannelsen til sygeplejerske på Professionshøjskolen Metropol den mest søgte. Derudover er spredningen stor, og på listen optræder også mere eksotiske studier som robotteknologi, audiologopædi og teknoantropologi.


 

 Åbent hus 2013

Velkommen til informationsaften om STX og HF på Køge Gymnasium.

Vi har en halv times introduktion i salen, og derefter kan I gå rundt og høre om de forskellige studieretninger og fag.

Det kan virke overvældende at komme til sådan et stort sted, hvor alt er nyt, og hvor der er et mylder af mennesker. Men der er system i det, og menneskene omkring jer er venlige og hjælpsomme. I skal bare spørge løs, når i kommer rundt!

Når I kommer fra folkeskolen ér gymnasiet nyt og fremmed, og selv for de forældre, der har gået her som unge, er der noget ukendt (selvom der sikkert også er meget, I genkender).

Jeg vil prøve at fortælle om det, vi lægger vægt på, her på Køge Gymnasium. Jeg har fem punkter, jeg vil gennemgå.

Læs resten af talen her........ Se interview med rektor

18.april 2012

Trivsel på Køge Gymnasium

Trivsel i hverdagen betyder meget for både elever og lærere, og på Køge Gymnasium har vi haft en elevtrivselsundersøgelse i efteråret og en medarbejdertrivselsundersøgelse i foråret. Vi begyndte med elevtrivselsundersøgelser sidste år, og allerede i år kan man se, at tilbagemeldingerne er blevet mere positive.

 

Hver elevundersøgelse bliver fulgt op med en handlingsplan, som både elever og lærere har indflydelse på. I år har vi haft en meget grundig proces. Elevrådet og lærernes pædagogiske råd har behandlet undersøgelsen, og bagefter har hver klasses teamlærere haft deres resultater med ude i klasserne. Her har man talt om, hvordan klassen fungerede, og hvad elevene syntes, vi kunne gøre bedre på skolen. Til sidst har vi haft møde i et trivselsudvalg med både elever og lærere, hvor vi kunne samle alle tilbagemeldinger i en handlingsplan. Planen kan læses her på hjemmesiden og vi vil følge den i det kommende skoleår.

 

Vi skal først og fremmest arbejde med de fysiske rammer på Køge Gymnasium - det viser både elevundersøgelsen og medarbejderundersøgelsen. Skolen er godt tegnet og bygget, men den er fra 1963 og mangler på mange områder vedligeholdelse og opdatering til mere moderne undervisning. Vi har mange byggeplaner, men der skal også mange fornyelser til, før skolen er fuldstændig up to date. Vi arbejder på det, og jeg håber, at man allerede efter sommerferien kan se, at der er sket forbedringer.

 

Et andet punkt er elevernes ønske om udvikling af undervisningen - i nogle klasser, i nogle fag. Undervisningen fungerer generelt godt, men selvfølgelig skal der ske justeringer og udvikling. Det er nok ikke nogen god løsning at sige, at alle lærere skal undervise på samme måde, uanset hvem læreren og eleverne er. Det tror jeg heller ikke er elevernes mening. Derfor vil vi prøve os frem ved at give lærerne mulighed for at gennemføre forsøgs- og udviklingsarbejder sammen med deres klasser. På den måde kan vi få nogle erfaringer, som andre lærere og klasser også kan få glæde af.

 

Vi arbejder altid med at udvikle undervisningen. Med skolens evalueringspolitik skal al undervisning evalueres to gange om året, heraf den ene gang skriftligt. Men ind imellem skal der gøres noget ekstra. Tingene udvikler sig, der er mange nye elektroniske medier, som kan inddrages, og undervisning vil altid forandres. Det er vigtigt for skolen, at vi altid arbejder med at holde os a jour – og helst også foran feltet – på dette område.

 

Mange hilsner

Peter27.11.2012
Skolesamarbejder

Vi kan altid lære af andre. Gennem samarbejder får vi et større blik på verden omkring os, og vi får set os selv gennem andres øjne.

Køge Gymnasium har indgået en samarbejdsaftale med Babelsberger Filmgymnasium i Berlin. Det er som navnet siger et filmgymnasium, og filmproduktion indgår i elevernes arbejde. For vores tyskelever er det en spændende mulighed at komme ned og besøge skolen og – om det kan lade sig gøre på det tidspunkt, eleverne rejser – medvirke i en filmproduktion. For de tyske elever er det en oplevelse at komme til Køge og se vores undervisningsformer. Derudover er de tyske elever særligt optagede af vores musikliv, og for at give dem et rigtig godt tilbud oveni, har vi taget kontakt til filmselskabet Zentropa, som de danske og tyske elever kan besøge i fællesskab.

Vi har to gange haft besøg af elever fra Babelsberger, og vores elever har ligeledes været dernede to gange. Interesserede kan se nærmere på: http://www.babelsberger-filmgymnasium.de/. Hvis du går ind under fanen Partner, ser du Køge Gymnasium i fint selskab.

Et andet, men mere lokalt samarbejde er projektet Campus Køge for ungdomsuddannelserne i Køge Kommune. Køge Gymnasium deltager i samarbejdet som ”virtuelt” medlem, dvs. vi flytter ikke ud i den rent fysiske campus, som kommer til at ligge i Ølby, men vi samarbejder om tilbud og skoleudvikling med de øvrige ungdomsuddannelser. Målet er at styrke Køge som uddannelsesby, og vi har netop ansat en campus-koordinator, som skal stå for det store arbejde med at finde, formulere og styrke fælles mål.

Køge Gymnasium har indtil videre meldt sig til tre samarbejder i kredsen af ungdomsuddannelser:

-          Garantiskoleordningen, der skal sikre en studieplads til alle, også dem som måtte falde fra undervejs i deres uddannelsesforløb

-          Internationalt udvalg, der skal samle og styrke kontakterne til og fra andre lande

-          Forsøg med undervisning i innovation. Vi regner med, at tre af vores billedkunsthold skal deltage i et stort tværgående eksperiment til foråret.

Det er meningen, at Campus Køge skal have sin egen hjemmeside, men lige nu må man gå til kommunens hjemmeside for at finde mere om samarbejdet: http://www.koege.dk/Om-kommunen/Projekter/Campus.

Venlig hilsen

Peter