Studierejser / Ekskursioner

Alle 2g- og 2hf-klasser kan tage på en studierejse i en uge. Studierejsen, inklusive rejse, ophold, kvartpension og udflugter må p.t. højst koste hver elev 4000 kr. Studierejsen er en integreret del af undervisningen. For gymnasieleverne er studierejsen et AT-projekt.

1. Teamlærerne orienterer tidligt i 1g/1hf eleverne og forældrene (på forældremødet) om reglerne for studierejsen. Dels så eleverne ikke tror, det er en chartertur, og dels så de og forældrene kan forberede sig på udgiften. Der træffes aftale om studierejsen i 1hf i det tidlige forår, og der træffes aftale om studierejsen i gymnasiet i slutningen af 1g eller begyndelsen af 2g.

2. Teamlærerne indkalder til et studierejsemøde i de pågældende klasser. Her drøftes forslag til rejsemål for studierejsen og fagligt indhold i denne, og hvem der kan og vil rejse med klassen. Fagligt relevante forslag fra eleverne vil indgå i denne drøftelse

3. I gymnasiet tilstræbes det, at studierejsens indhold og de deltagende fag afspejler klassens studieretning. Rejseteam, hvori der indgår et studieretningsfag, har en fortrinsstilling i forhold til andre eventuelle teams.

4. Det tilstræbes, at eleverne får så mange dage som muligt på destinationen inden for den fastsatte studierejseuge.

5. Penge indbetalt til studieture kan ikke forventes tilbagebetalt ved udmeldelse.


Elever med udenlandsk pas

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være elever med udenlandsk pas og at de muligvis skal have visum for at komme ind i og igennem visse lande. Det afhænger bl.a. af elevens opholdstilladelse og pas-type og af om landet/landene er med i Schengen samarbejdet. Det sikreste er at ringe til de relevante ambassader. Gør det i god tid inden afrejsen.

Læreransvar

I forbindelse med studieture (udland og indland)

Der kan ikke gøres juridisk ansvar gældende overfor lærere.

Lærere forventes at opføre sig som "Bonus Pater Familias" - den gode familiefar - dvs. orientere elever om fornuftig adfærd, lave aftaler om adfærd og "gøre hvad man kan" i krisesituatoner.


Studierejseforsikring

Pjece om pas
Har du dansk fremmedpas og fylder snart 18 år? - Så læs her

Studierejseforsikring

Link til Europæiske Rejseforsikring

Link til Studierejseforsikring