Du er her: » Undervisning » Studieplaner
Studieplaner og undervisningsbeskrivelser på Køge Gymnasium
på LECTIO

På hovedmenuen klik på hold
Vælg det ønskede fag.
Klik på det hold i faget du ønsker at se studieplan for her.
Holdets skema fremkommer.
Ved at klikke øverst til venstre på Studieplan fremkommer denne.
Vil man se undervisningbeskrivelsen klikkes på denne øverst til højre.
--------------------------------------------------------------------------------

Generelt gælder:

Undervisningsbeskrivelser for gymnasiale uddannelser

Hvert lærerteam og lærer skal ved afslutningen af grundforløb/skoleår/kursistår/kursusår udarbejde en undervisningsbeskrivelse. Her kan du se kravene og finde skabeloner til undervisningsbeskrivelsen.


For hvert større undervisningsforløb skal følgende beskrives:

Indhold
Omfang
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer

For nogle fag fremgår det af læreplanen, hvor mange større undervisningsforløb/emner, der skal indgå i undervisningen. For øvrige fag forventes antallet af undervisningsforløb at udgøre

- 3 – 5 for fag på C-niveau
- 6 – 10 for fag på B-niveau
- 9 – 15 for fag på A-niveau

Ministeriet kan kræve undervisningsbeskrivelserne indsendt og kan forlange, at dette skal ske i et bestemt elektronisk format.

Undervisningsbeskrivelsen udarbejdes i skabelonen i en detaljeringsgrad, der gør det muligt for censor at opfylde eksamensbekendtgørelsens § 29, stk. 1. Forventet omfang er ca. én A4-side pr. undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelsen udgives på institutionens hjemmeside senest 14 dage før prøveplanens offentliggørelse.

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende udgives ikke på institutionens hjemmeside.

Se ministeriets side om undervisningsbeskrivelser også selvstuderende