Tilbud til elever, der vil noget mere - U Faktor

I skoleåret 2010/11 gives et tilbud til 15 elever fra 2g eller 2hf på henholdsvis Køge, Greve, Himmelev og Roskilde Gymnasium samt Roskilde Katedralskole. Tilbuddet henvender sig til elever, som søger faglige udfordringer og har overskud i forhold til den daglige undervisning. Eleverne vil fire gange i løbet af skoleåret blive præsenteret for tilbud indenfor for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Arrangementerne kan omfatte besøg på en videregående uddannelse, en forskningsinstitution eller andet.

Ideen med projektet er

  • at give inspiration, dels til de store opgaver i 2.hf og 3.g men også til senere studier
  • at vække nysgerrigheden
  • at skabe et netværk af elever med samme interesser.