Særlige faglige tilbud

Skolen har en række stående tilbud til de elever, som gerne vil give sig i kast med ekstraordinære faglige udfordringer i fagene billedkunst, biologi, filosofi, fysik, geografi, kemi, matematik, musik, samfundsfag og erhvervsøkonomi.

Interesserede elever kan via skolens hjemmeside slå op efter fag, læse om mulighederne og henvende sig til fagets kontaktlærer for at høre nærmere. Gymnasiet støtter elevers deltagelse i disse projekter, og er parat til at drøfte afvigelser fra det almindelige studieforløb eller andre former for tiltag, som kan hjælpe eleverne på vej.

Som eksempler kan nævnes:

- At der i efteråret 2010 tilbydes en studiekreds for elever med særlig interesse for matematik. Studiekredsen skal forberede eleverne til deltagelse i Georg Mohr konkurrencen.

- At elever fra samfundsfag og erhvervsøkonomi hvert år deltager i konkurrencer, som udbydes af virksomheder i lokalområdet.

- At elever med særlige sportslige, musikalske eller billedkunstneriske forudsætninger tilbydes 4-årige uddannelsesforløb i samarbejde med hhv. Team Danmark, Køge Musikskole og Køge Skitsesamling.

- At et 4-årigt forløb i naturvidenskabelige fag er under overvejelse i samarbejde med virksomheden CF Kelco.