Lektiefængslet oprettes to gange årligt. 14 dage før ”fængselsstart” kontaktes elever, som har et for højt skriftligt fravær. Hvis dette ikke er nedbragt i løbet af 14 dage, skal eleverne sidde på skolen i et bestemt lokale indtil kl. 15:30, hvor de skal aflevere et skriftligt produkt til inspektor. Dette gælder hver dag, indtil det skriftlige fravær er væk. Der er ingen lektiehjælp i ”fængslet”.