Du er her: » Udvikling » Byggeprojekter » Multihal

Rejsegilde

 

Multihallen rejser sig.                                                                            

Se videoen her

Fredag inden efterårsferien holdt Køge Gymnasium rejsegilde for sin nye multihal. Fejringen gjaldt såvel det enorme byggeri som samarbejdet mellem entreprenørfirmaet Skjøde, arkitektfirmaet Sweco og håndværkere. Og netop det gode samarbejde fremhævede rektor Peter Schiødt i sin tale ved rejsegildet: ”Samarbejdet har haft stor betydning for at få skolens hverdag til at spille sammen med så stort et byggeri, som også er arbejdsplads for mange håndværkere. Det har fungeret rigtig godt. Vi har ikke haft støj ved terminsprøver eller eksaminer, og der har kun været ganske små problemer med adgangsforholdene. Det gode samarbejde har da også medvirket til, at processen skrider frem helt efter køreplanen.” Ligeledes blev håndværkernes indsats fremhævet, da vejret ikke altid har vist sig fra sin milde side, siden byggeriet startede i foråret 2012.

 

Byggeriets daglige fremadskriden er blevet fulgt med spænding af både lærere og elever på gymnasiet. Og uge for uge er der sket tydelige fremskridt, lige fra den imponerende konstruktion af limtræsplanker til opmuringen af mursten i changerende, varme nuancer.

Med byggeriet af den nye multihal markeres således en ny fase i gymnasiets 50 årige historie. Et stigende antal elever søger ind på Køge Gymnasium, hvilket har igangsat en større modernisering og udbygning af skolens faciliteter. Således kommer multihallen til at huse såvel større sportsarrangementer, gymnasiets store musicalopsætninger og fællesarrangementer. Og til rejsegildet blev der taget forskud på fremtidens koncerter i hallen. Gymnasiets musicalhold arbejder på højtryk med en stor opsætning af Sebastians Skatteøen, og musicalbandet med solister og kor fik hallens nye murværk til at runge af Sebastians ballader og rock. Musicalen kan i øvrigt ses på gymnasiet fra 27.-30. november.

Med rejsegildet er halbyggeriets sidste etape således indledt og peger frem mod spændende sportslige og kulturelle
arrangementer fra og med foråret 2013.


Rektor Peter Schiødt holdt tale


Elever gav smagsprøver på Skatteøen


Efter selve rejsegildet var der pølser og sodavand til eleverne


Salen set fra balkonen


Før taget var færdigt


Så forsvandt pedelboligen og skorstenen
Multihal

Til næste år regner vi med at påbegynde opførslen af en Multihal. Placeringen er planlagt til at være der hvor cykelskuret ligger. D.v.s. at det nuværende cykelskur og pedelbolig skal rives ned. De to gymnastiksale skal bygges om og renoveres og skal efterfølgende bruges til Musiklokaler og til Billedkunst. De nedenstående planskitser er arkitektens første forslag til, hvordan det hele kan komme til at se ud. Følg med på denne side efterhånden som projektet skrider frem...........